ZAPRASZAMY NA KURSY
ROZPOCZĘCIE WRZESIEŃ 2018
 1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej terapii 29.09.2018r
 2. Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek
 3. Szczepienia ochronne
 4. Wykonanie i interpretacja zapisu ekg 13.10.2018
 5. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa 27.10.2018
 6. Wywiad i badanie fizykalne
Przyjmujemy zgłoszenia na wszystkie kursy i specjalizacje z naszej oferty
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
                Medyczne Centrum Kształcenia Wiedza ogłasza nabór na specjalizacje:
 
 
PIelęgniarstwo Ratunkowe
Pielęgniarstwo Chirurgiczne
Pielęgniarstwo Internistyczne
Pielęgniarstwo Opieki Paliatywnej
Pielęgniarstwo Geriatryczne    
Pielęgniarstwo Opieki Długoterminowej  
 
Miesce szkolenia Zamość, Sandomierz
Koszt szkolenia 3000-3100zł
 
Komunikat z dnia 28 października 2016r. w sprawie aktualizacji programów szkoleń specjalizacyjnych oraz kursów kwalifikacyjnych dla pielęgniarek, położnych.
 
Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych informuje, że w dniu 24 października 2016r. Pan Marek Tombarkiewicz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia zatwierdził dokument: Aktualizacja programów szkoleń specjalizacyjnych oraz kursów kwalifikacyjnych, opracowany na podstawie art. 79 ust.1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016r., poz. 1251).
W wyniku wprowadzonych zmian, konieczność legitymowania się zaświadczeniami o ukończeniu odpowiednich kursów specjalistycznych nie będzie rozpatrywana na etapie postępowania kwalifikacyjnego, lecz przed przystąpieniem do egzaminu państwowego lub egzaminu przeprowadzanego po zakończeniu kursu kwalifikacyjnego.
Ponadto, we wszystkich programach specjalizacji w punkcie 10 założeń organizacyjnoprogramowych dodano podpunkt, iż pielęgniarka/położna posiada kwalifikacje w zakresie badania fizykalnego, jeśli uzyskała dyplom licencjata pielęgniarstwa/położnictwa, począwszy od naboru 2012/2013. 
 
   
 
 
 
 
 
KURSY KWALIFIKACYJNE
 

1.Pielęgniarstwo internistyczne
 
 • warunkiem zakwalifikowania na kurs jest ukończony kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego i Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa
 
2.Pielęgniarstwo neurologiczne
 
 •   warunkiem zakwalifikowania na kurs jest ukończony kurs specjalistyczny                                                  Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa
 
3.Pielęgniarstwo diabetologiczne
 
4.Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w ginekologii i położnictwie dla położnych 
 
 • warukiem zakwalifikowania na kurs jest ukończony kurs specjalistyczny Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa i Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiogtaficznego
 
5.Pielęgniarstwo Chirurgiczne
 
 • warunkiem zakwalifikowania na kurs jest ukończony kurs specjalistyczny Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa i Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
6.Pielęgniarstwo Geriatryczne
 
 • warunkiem zakwalifikowania na kurs jest ukończony kurs specjalistyczny Leczenie Ran
7.Pielęgniarstwo Kardiologiczne
 
 • warunkiem zakwalifikowania na kurs jest ukończony kurs specjalistyczny Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa i Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Przyjmujemy zgłoszenia na wszystkie kursy z naszej oferty.
 
MOŻEMY ZORGANIZAOWAĆ SZKOLENIA W KAŻDEJ MIEJSCOWOŚCI
 
ZAPRASZAMY

Wszelkie prawa zastrzeżone © Medyczne Centrum Kształcenia WIEDZA