MEDYCZNE CENTRUM KSZTAŁCENIA „WIEDZA”
 
 
w Sandomierzu
 
ogłasza   nabór
na bezpłatny kurs specjalistyczny
dla pielęgniarek Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Zakresie Opieki Geriatrycznej
 
Realizowany w ramach projektu systemowego
„Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
Uczestnikiem Kursu może być pielęgniarka, która:
 1. w rozumieniu art. 5 ust. 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) jest pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej, tj.:
 • ukończyła szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego, pediatrycznego, środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, opieki długoterminowej, w ochronie zdrowia pracujących, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,
  lub
 • ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego, pediatrycznego, środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, opieki długoterminowej, w ochronie zdrowia pracujących, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,
  lub
 • odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego, pediatrycznego, opieki długoterminowej, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,
  lub
 • odbywa kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego, pediatrycznego, opieki długoterminowej, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,
  lub
 • posiada tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa oraz co najmniej trzyletni staż pracy w podstawowej opiece zdrowotnej, będącą świadczeniodawcą, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo która jest zatrudniona lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;
 1. jest zatrudniona w podmiocie leczniczym będącym lub niebędącym przedsiębiorcą, realizującym świadczenia w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, bez względu na formę wykonywania zawodu, o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1-4 Ustawy, lub wykonuje zawód w ramach działalności leczniczej jako praktykę zawodową, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217) i realizuje świadczenia w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna;
 2. posiada prawo wykonywania zawodu;
 3. została zakwalifikowana do odbycia Kursu przez organizatora kształcenia.
 
Szkolenie będzie prowadzone w
 • Zamościu
 • Biłgoraju lub Tomaszowie Lubelskim
Dysponujemy  54 miejscami szkoleniowymi, w przypadku większej ilości chętnych, zostanie przeprowadzony egzamin kwalifikacyjny w formie testu, pytania z zakresu podstaw pielęgniarstwa i pielęgniarstwa geriatrycznego
Zgłoszenia należy przesyłać na adres:
 • MCK „WIEDZA” ul.Schinzla 11  27-600 Sandomierz
 • Zgłoszenia przyjmujemy do 10.05.2015r
 
Druk zgłoszenia do pobrania na stronie internetowej www.mckwiedza.pl (zakładka druki do pobrania, zgłoszenie na kurs) do zgłoszenia należy dołączyć:
 • kopię prawa wykonywania zawodu
 • zaświadczenie o zatrudnieniu w POZ
 
Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem Tel.158328787 lub 600338478                                                    
 
 
 
 


                                                                                                                                                          
                                 
        
                                         
                                       
KURSY DLA POŁOŻNYCH
 
 
1.Pielęgniarstwo Rodzinne
2.Leczenie Ran
3.Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu
4.Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
5.Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa noworodka
6.Szczepienia ochronne noworodków
7.Edukator w cukrzycy
8.Podstawy diagnostyki ultrasonograficznej w położnictwie i ginekologii
9.Opieka nad kobietą ciężarną z cukrzycą w okresie okołoporodowym
 
ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZEJ OFERTY SZKOLENIOWEJ
 
                                      
 
 
 
 
 
SANDOMIERZ
 
 
 
Zapraszamy do skorzystania z odpłatnych szkoleń specjalizacyjnych
z naszej oferty szkoleniowej
 
 
 
ZAMOŚĆ
 
SPECJALIZACJE
 
Pielęgniarstwo Chirurgiczne
cena 3400zł
nadal trwa nabór
 
 
KURSY KWALIFIKACYJNE
 

 
1. Pielęgniarstwo Zachowawcze-
 
2.Pielęgniarstwo Chirurgiczne- rozpoczęcie 07.03.2015r
 
3.Pielęgniarstwo Kardiologiczne
 
4.Pielęgniarstwo Opieki Długoterminowej -rozpoczęcie marzec 2015
 
5. Pielęgniarstwo Rodzinne dla położnych- rozpoczęcie marzec 2015r
 
6.Pielęgniarstwo Opieki Paliatywnej- rozpoczęcie luty 2015r
 
8.Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki- rozpoczęcie 17.01.2015r
 
9.Pielęgniarstwo rodzinne dla pielegniarek-rozpoczęcie marzec 2015r
 
10.Pielęgniarstwo onkologiczne
 
 
KURSY SPEJALISTYCZNE
 
1. Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
 
2.Żywienie enteralne i parenteralne
 
3.Leczenie ran-rozpoczęcie 7.03.2015r
 
4. Szczepienia Ochronne
 
5.Edukator w cukrzycy- rozpoczęcie marzec 2015r
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Przyjmujemy zgłoszenia na wszystkie kursy z naszej oferty.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Medyczne Centrum Kształcenia WIEDZA