ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NOWĄ OFERTĄ SZKOLENIOWĄ
 
            KURSÓW SPECJALISTYCZNYCH, KWALIFIKACYJNYCH  I SPECJALIZACJI
 
  DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH  
                 (w zakładce oferta i specjalizacje)                       
   
 
 
 
 
 
 
 
 
ZAMOŚĆ
 
 
 
KURSY KWALIFIKACYJNE
 

1.Pielęgniarstwo Opieki Długoterminowej- rozpoczęcie październik 2015r
2.Pielęgniarstwo internistyczne
3.Pielęgniarstwo neurologiczne
4.Pielęgniarstwo diabetologiczne
5.Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w ginekologii i położnictwie dla położnych 
 
 
 
 
KURSY SPEJALISTYCZNE
 
1. Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
 
2.Żywienie dojelitowe i pozajelitowe
 
3.Leczenie ran
 
4. Szczepienia Ochronne
 
5.Edukator w cukrzycy
 
6.Wywiad i badanie fizykalne
 
7.Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Przyjmujemy zgłoszenia na wszystkie kursy z naszej oferty.
 
MOŻEMY ZORGANIZAOWAĆ SZKOLENIA W KAŻDEJ MIEJSCOWOŚCI
 
ZAPRASZAMY

Wszelkie prawa zastrzeżone © Medyczne Centrum Kształcenia WIEDZA