MCK WIEDZA
 
 
w Sandomierzu
 
ogłasza nabór na kurs specjalistyczny
 
 "Podstawy terapii objawowej w opiece paliatywnej"
 
dla pielęgniarek zatrudnionych w Domach Pomocy Społecznej woj.lubelskiego
w ramach projektu "Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo - wychowawczych" obszaru tematycznego Ochrona Zdrowia Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.
 
wkład własny uczestnika lub zakładu pracy to 57zł,45gr (płatne przed rozpoczęciem szkolenia) na konto bankowe ROPS w Lublinie nr4419301709200100209243001
Czas trwania kursu to dwa zjazdy weekendowe obejmujące zajęcia dydaktyczne i warsztaty oraz 3 dni stażu w oddziale paliatywnym, organizator zapewnia wyżywienie  (obiad w dni zajęć teoretycznych i przerwy kawowe)
 
Miejsce szkolenia ZAMOŚĆ
 
Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o kontakt tel.158328787 lub 785929484
Zgłoszenia z kopią prawa  wykonywania zawodu i potwierdzeniem opłaty, prosimy przesyłać do MCK Wiedza ul.Schinzla 11 27-600 Sandomierz  do 25.11.2015r
 
 
.
 
 
 
   
                                              
                ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NOWĄ OFERTĄ SZKOLENIOWĄ
 
            KURSÓW SPECJALISTYCZNYCH, KWALIFIKACYJNYCH  I SPECJALIZACJI
 
  DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH  
                 (w zakładce oferta i specjalizacje)                       
   
 
 
 
 
 
 
 
 
ZAMOŚĆ
 
 
 
KURSY KWALIFIKACYJNE
 

1.Pielęgniarstwo Opieki Długoterminowej- rozpoczęcie 7.11.2015r
2.Pielęgniarstwo internistyczne
3.Pielęgniarstwo neurologiczne
4.Pielęgniarstwo diabetologiczne
5.Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w ginekologii i położnictwie dla położnych 
 
 
 
 
KURSY SPEJALISTYCZNE
 
1. Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
 
2.Żywienie dojelitowe i pozajelitowe
 
3.Leczenie ran
 
4. Szczepienia Ochronne
 
5.Edukator w cukrzycy dla pielęgniarek i położnych-rozpoczęcie 27.11.2015r
 
6.Wywiad i badanie fizykalne
 
7.Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów
 
8.Podstawy terapii objawowej w opiece paliatywnej- nowy kurs, cena 380zł, 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Przyjmujemy zgłoszenia na wszystkie kursy z naszej oferty.
 
MOŻEMY ZORGANIZAOWAĆ SZKOLENIA W KAŻDEJ MIEJSCOWOŚCI
 
ZAPRASZAMY

Wszelkie prawa zastrzeżone © Medyczne Centrum Kształcenia WIEDZA