KURSY DLA POŁOŻNYCH
 
 
1.Pielęgniarstwo Rodzinne
2.Leczenie Ran
3.Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu
4.Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
5.Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa noworodka
6.Szczepienia ochronne noworodków
7.Edukator w cukrzycy
8.Podstawy diagnostyki ultrasonograficznej w położnictwie i ginekologii
9.Opieka nad kobietą ciężarną z cukrzycą w okresie okołoporodowym
 
ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZEJ OFERTY SZKOLENIOWEJ
 
                                      
 
 
 
 
 
SANDOMIERZ
 
 
 
KURSY SPECJALISTYCZNE
 
1. Resuscytacja Krążeniowo Oddechowa dla pielęgniarek i położnych
 
2.Leczenie Ran
 
3.Szczepienia ochronne
 
4.Żywienie enteralne i parenteralne
 
KURSY KWALIFIKACYJNE
 
1.Pielęgniarstwo Psychiatryczne
 
2.Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
 
3.Pielęgniarstwo rodzinne
 
 
ZAMOŚĆ
 
KURSY KWALIFIKACYJNE
 

 
1. Pielęgniarstwo Zachowawcze-
 
2.Pielęgniarstwo Chirurgiczne- rozpoczęcie 21.02.2015r
 
3.Pielęgniarstwo Kardiologiczne
 
4.Pielęgniarstwo Opieki Długoterminowej -rozpoczęcie styczeń 2015
 
5. Pielęgniarstwo Rodzinne dla położnych- rozpoczęcie styczeń  2015r
 
6.Pielęgniarstwo Opieki Paliatywnej- rozpoczęcie luty 2015r
 
8.Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki- rozpoczęcie 17.01.2015r
 
 
KURSY SPEJALISTYCZNE
 
1. Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
 
2.Żywienie enteralne i parenteralne
 
3.Leczenie ran
 
4. Szczepienia Ochronne
 
5.Edukator w cukrzycy- rozpoczęcie luty 2015r
 
 
 
OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
 
KURSY SPECJALISTYCZNE
 
1.Szczepienia ochronne
 
2.Leczenie ran
 
 
KURSY KWALIFIKACYJNE
 
1.Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
 
2.Pielęgniarstwo Chirurgiczne
 
3.Pielęgniarstwo opieki paliatywnej-rozpoczęcie październik2014r
 
 
 
Przyjmujemy zgłoszenia na wszystkie kursy z naszej oferty.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Medyczne Centrum Kształcenia WIEDZA