MEDYCZNE CENTRUM KSZTAŁCENIA „WIEDZA”
 
 
w Sandomierzu
 
ogłasza nabór na szkolenia specjalizacyjne
 
Pielęgniarstwo Zachowawcze (Zamość)
 
egzamin wstępny 20.11.2014r godz.15.00
ul.Peowiaków 30a(Zespół Szkół nr1)
 
Pielęgniarstwo Geriatryczne ( Chełm)
 
egzamin wstępny 27.11.2014r godz.15.00
ul.Szpitalna 50 (Medyczne Studium Zawodowe)
 
     O dopuszczenie do specjalizacji może ubiegać się pielęgniarka która:
  • pracowała lub pracuje w zawodzie co najmniej 2 lata w okresie ostatnich 5 lat
  • posiada prawo wykonywania zawodu
  • nie korzystała w ostatnich 5 latach z innego refundowanego szkolenia specjalizacyjnego
    Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o przesyłanie kompletu dokumentów:
  • wniosek o dopuszczenie do specjalizacji
  • kopia prawa wykonywania zawodu
  • zaświadczenie o dwuletnim stażu pracy w ostatnich 5 latach
     Zgłoszenia prosimy przesyłać do MCK Wiedza ul.Schinzla 11 27-600 Sandomierz  do 12.11.2014r. Wniosek o dopuszczenie do specjalizacji do pobrania w zakładce druki do pobrania na naszej stronie www.mckwiedza.pl
     Przed rozpoczęciem szkolenia zostanie przeprowadzone postępowanie kwalifikacyjne w postaci egzaminu testowego obejmującego zagadnienia z podstaw pielęgniarstwa i podstaw pielęgniarstwa zachowawczego i geriatrycznego.                
O terminie kwalifikacji będziemy informować wszystkie zainteresowane osoby.Rozpoczęcie zajęć listopad 2014r
 
 
 

                                                    
 
    I
                                                                                   
        SPECJALIZACJA PIELĘGNIARSTWO KARDIOLOGICZNE
 
 
Rozpoczęcie specjalizacji 06.09.2014r
Cena 3600zł
miejsce szkolenia Zamość
 
SPECJALIZACJA PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE
 
 
Cena 3400zł
miejsce szkolenia Zamość
 
Mamy jeszcze wolne miejsca
 
 
SPECJALIZACJA PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE
 
Cena 3800zł
miejsce szkolenia Zamość
 
Rozpoczęcie zajęć 15.11.2014r godz.9.00
 
 
 


II
 
 
 
 
SANDOMIERZ
 
 
 
KURSY SPECJALISTYCZNE
 
1. Resuscytacja Krążeniowo Oddechowa dla pielęgniarek i położnych
 
2.Leczenie Ran
 
3.Szczepienia ochronne
 
4.Żywienie enteralne i parenteralne
 
KURSY KWALIFIKACYJNE
 
1.Pielęgniarstwo Psychiatryczne- październik 2014r
 
2.Pielęgniarstwo opieki paliatywnej- październik 2014r
 
3.Pielęgniarstwo rodzinne- listopad 2014
 
 
ZAMOŚĆ
 
KURSY KWALIFIKACYJNE
 

 
1. Pielęgniarstwo Zachowawcze- rozpoczęcie listopad 2014
 
2.Pielęgniarstwo Chirurgiczne- rozpoczęcie październik2014
 
3.Pielęgniarstwo Kardiologiczne- rozpoczęcie październik2014
 
4.Pielęgniarstwo Opieki Długoterminowej -rozpoczęcie październik 2014
 
5.Pielęgniarstwo Nefrologiczne- rozpoczęcie 07.06.czerwiec 2014r
 
6. Pielęgniarstwo Rodzinne- rozpoczęcie listopad 2014r
 
7.Pielęgniarstwo Opieki Paliatywnej- rozpoczęcie październik 2014r
 
8.Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki- rozpoczęcie październik 2014r
 
 
KURSY SPEJALISTYCZNE
 
1. Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego- rozpoczęcie październik 2014r
 
2.Żywienie enteralne i parenteralne- rozpoczęcie październik 2014
 
3.Leczenie ran -rozpoczęcie 06.09.2014r
 
4. Szczepienia Ochronne-rozpoczęcie październik 2014r
 
5.Edukator w cukrzycy- rozpoczęcie listopad 2014r
 
 
 
OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
 
KURSY SPECJALISTYCZNE
 
1.Szczepienia ochronne
 
2.Leczenie ran
 
 
KURSY KWALIFIKACYJNE
 
1.Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
 
2.Pielęgniarstwo Chirurgiczne
 
3.Pielęgniarstwo opieki paliatywnej-rozpoczęcie październik2014r
 
 
 
Przyjmujemy zgłoszenia na wszystkie kursy z naszej oferty.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Medyczne Centrum Kształcenia WIEDZA